ETIK OG TAVSHEDSPLIGT

Vores samtaler kan dreje sig om meget personlige og følsomme emner, som kan være svære at tale om. Og det er vigtigt, at du som klient kan føle dig fuldstændig tryg i terapien. Derfor har jeg tavshedspligt. Den gælder ikke kun vores samtaler i terapien, den gælder også evt. skriftlig korrespondance, som vi måtte have på fx mail eller SMS. Skal der i forbindelse med din terapi videregives oplysninger, sker dette kun i samråd med dig.

Som medlem af Dansk Psykoterapeut Forening, følger jeg de til enhver tid gældende etiske retningslinjer. Du finder retningslinjerne her: https://psykoterapeutforeningen.dk/etikregler/