COACHING 

Vi har alle et uopfyldt mål, en drøm, et håb eller et ønske, som vi leder efter mod til, tro på og styrke til at realisere. Det kan handle om at forandre og øge dine præstationer i arbejdet, i privatlivet, eller i dine sociale relationer.

Der kan være mange årsager til at ønske en forandring. Det kan handle om at overkomme en forhindring, overvinde en frygt, eller komme ud af et mønster med selvsabotage. Det kan være du er et svært sted i livet og er ramt af krise, stres eller sygdom. Eller måske har du brug for hjælp til at finde modet til at gå efter det du virkelig brænder for. 

Individuel Coaching er for dig, der har lyst til at udnytte dit potentiale optimalt.

Du vil opleve i coachingforløbet, at det vigtigste faktisk ikke er det konkrete problem som i første omgang satte det hele i gang. Det vigtigste er den måde du forholder dig til problemet på.

Selv når du står med et problem som ingen kan ændre på, kan vi gennem coaching forandre din måde at forholde dig til problemet på. Potentialet for forandring ligger i den måde, du griber til løsningerne. 

Min rolle som coach bygger på en anerkendelse af dit ønske om at skabe en forandring. Jeg får dig til at fokusere på dine muligheder for aktiv handling, frem for at dvæle ved eventuelle forhindringer. Jeg siger det, der skal siges, og det, du har brug for at høre på en empatisk måde. 

Jeg stiller dig spørgsmål som giver dig mulighed for at tænke anderledes og handle på en anden og mere konstruktiv måde over for problemet. Sammen vender vi problemet til en udfordring. Vi vækker en lyst til at løse udfordringen i stedet for at ligge under for problemet.

På vores første møde fastsætter vi målet for coachingforløbet.