HYPNOTERAPI

På et eller andet tidspunkt ønsker de fleste af os at skabe forandringer i vores liv.

Grundstenen i hypnoterapi er, at hvis disse forandringer skal være vedvarende og effektive skal de ske i det ubevidste sind, i underbevidstheden. Dit ubevidste gør det, du har lært og erfaret i dit hidtidige liv. Det er dit ubevidste sind, der styrer dine følelser og handlinger, og hvis du kan styre dit ubevidste, vil det være meget lettere at skabe forandringer. 

Hypnoterapi er effektivt og de ændringer der sker, er permanente, samtidig er det en behagelig terapiform fordi du befinder dig i en let hypnotisk trance. 

At være i trance kan bedst beskrives som at befinde sig et sted mellem vågen og sovende tilstand. Det er en naturlig tilstand, som vi alle kender, og alle kan guides til bevidst at gå i denne tilstand hvor koncentrationen er høj og vender indad. 

I trancen sker der en ændring af din opmærksomhed. Du flytter interessen fra det, der sker omkring dig, til det, der sker inden i dig, i sindet og i kroppen. Dit ubevidste siger ja til at samarbejde, når du giver det mulighed for det. 

Nogle tror, at man kan manipulere med dem, mens de er i hypnotisk trance. Det kan man ikke! Dit bevidste sind følger hele tiden med i behandlingen - opmærksomt, kontrollerende og i baggrunden. 

Hypnoterapi hjælper dig til at ændre din adfærd og ændrer din måde at tænke og føle på. Terapien giver hurtigt resultater, fordi den giver dig direkte adgang til at lave forandringer i dit ubevidste sind. 

Behandlingen med hypnoterapi tager udgangspunkt i dig - i dine tanker og dine følelser og har fokus på dine ønsker og behov.